Reclame plaatsen (op straat)

Reclame is het in het openbaar aanprijzen van diensten, goederen, activiteiten of namen. Dit gebeurt visueel, bijvoorbeeld met teksten en beelden.
Er zijn verschillende soorten reclame:

 • Reclameborden/letters en plakletters/stickers;
 • Objecten in de openbare ruimte;
 • Uitgestalde koopwaar.

U mag niet zomaar reclame maken in de gemeente Vlissingen. Vaak moet u eerst een vergunning aanvragen. Dit heet een omgevingsvergunning.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen?

In de volgende situaties heeft u een omgevingsvergunning nodig:

 • U plaatst reclameletters of posters op een gevel of op losstaande reclamezuilen;
 • U plaatst plakletters, plakfolie of geschilderde letters op een gebouw of een voorwerp dat aan een gebouw vastzit;
 • U hebt een terras, uitstalling of speeltoestel bij uw zaak/bedrijf.

Ik wil reclameobjecten plaatsen op straat. Zijn daar nog speciale voorwaarden aan verbonden?

U heeft een omgevingsvergunning nodig. Het is verboden om op de openbare weg (dus ook trottoirs) voorwerpen te plaatsen, als dit gevaar oplevert voor de veiligheid en bruikbaarheid van de weg. Er moet een vrije doorgang zijn voor voetgangers en hulpdiensten als brandweer of ambulance.

Aanvragen

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt een vergunning schriftelijk aanvragen bij de gemeente of op het Omgevingsloket.
In de aanvraag dient u duidelijk aan te geven:

 • Locatie(s);
 • Datum of periode;
 • Tijdstip;
 • Aantal borden;
 • Soort bord;
 • Opschrift;
 • Doel van de aanvraag;
 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de aanvrager.

Kosten

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclameobjecten op straat?

De kosten zijn € 18,28 per plaatsingspunt per week.

Heeft deze informatie u geholpen?