Reclame plaatsen (aan gevels)

Reclame is het in het openbaar aanprijzen van diensten, goederen, activiteiten of namen. Dit gebeurt visueel, bijvoorbeeld met teksten en beelden.
Er zijn verschillende soorten reclame:

 • Reclameborden/letters en plakletters/stickers;
 • Objecten in de openbare ruimte;
 • Uitgestalde koopwaar.

U mag niet zomaar reclame maken in de gemeente Vlissingen. Vaak moet u eerst een vergunning aanvragen. Dit heet een omgevingsvergunning.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen?

In de volgende situaties heeft u een omgevingsvergunning nodig:

 • U plaatst reclameletters of posters op een gevel of op losstaande reclamezuilen;
 • U plaatst plakletters, plakfolie of geschilderde letters op een gebouw of een voorwerp dat aan een gebouw vastzit;
 • Voor het plaatsen van menuborden of andere objecten in de openbare ruimte gelden speciale regels.

U moet in bovenstaande gevallen een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘reclame plaatsen’ aanvragen. Deze geeft u als burger, bedrijf of instelling het recht om reclame aan te brengen aan een onroerend goed. 
Het belangrijkste doel van deze vergunning is het beschermen van het stadsgezicht. In sommige situaties speelt ook hinder of verkeersveiligheid een rol.

Maakt het nog uit hoe groot het object is, dat ik op de gevel wil plaatsen?

Ja, bij grotere reclameobjecten (vanaf 80 bij 96 centimeter) heeft u tevens een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ nodig.

Aanvragen

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van reclame? Hoe kan ik een verzoek om een omgevingsvergunning indienen?

 • U kunt het beste digitaal een omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket. U kunt dit doen met uw DigiD of als u een bedrijf bent, met E-herkenning. Op de website van het omgevingsloket kunt u ook uw bijlagen uploaden;
 • Mocht u de aanvraag schriftelijk in willen dienen, dan kunt u het beste persoonlijk langskomen in het stadhuis. Of telefonisch contact opnemen. Het formulier voor een aanvraag om een omgevingsvergunning bestaat namelijk uit 48 bladzijden. De medewerker van de gemeente kan daar de activiteiten uithalen die u niet aanvraagt. Uw verzoek moet u in 3-voud indienen.
  Op het aanvraagformulier staat welke tekeningen en overige stukken u in moet dienen bij het doen van uw aanvraag. Om toetsing mogelijk te maken, moet u de tekeningen van zowel de huidige- als gewenste situatie overleggen;
 • U kunt een afspraak maken via de knop 'Afspraak maken'. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Kosten

Wat kost het om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het plaatsen van reclame?

 • De kosten zijn afhankelijk van het soort aanvraag;
 • Het kan zijn dat u ook precariorecht moet betalen. Precariorecht betekent dat u belasting moet betalen aan de gemeente, als u voorwerpen heeft die onder, op of boven gemeentegrond zijn geplaatst. 

Heeft deze informatie u geholpen?