Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan van de 13 Zeeuwse gemeenten, voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De organisatie biedt brandweerzorg, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland (GMZ) en de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. De belangrijkste doelstelling is het actief vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers.
De Veiligheidsregio Zeeland heeft het Regionaal Zeeuws Crisisplan vastgesteld. In dit plan staat beschreven wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van iedere aangesloten organisatie. Zodat helder is wie wat moet doen, als een ramp zich voordoet.

Hoe weet ik als inwoner van Vlissingen dat er iets goed mis is?

Burgers worden als eerste geïnformeerd door het laten afgaan van een sirene. Als de sirene meerdere malen achter elkaar te horen is, is er sprake van alarm. Ook kan een rondrijdende geluidswagen u waarschuwen voor gevaar. De sirene wordt elke eerste maandag van de maand luid getest. Dit gebeurt precies om 12.00 uur en duurt 1 minuut en 26 seconden.

Heeft deze informatie u geholpen?