De gemeente voert een actief beleid dat is gericht op het behouden van bestaande en het aantrekken van nieuwe bedrijven op bedrijventerreinen, in de binnenstad of elders in de gemeente Vlissingen. Dit vormt een onderdeel van het economisch beleid.

Speciale aandacht

Binnen het economisch beleid gaat specifieke aandacht uit naar het aantrekken van bedrijven die passen binnen het profiel van Dockwize (technostarters, innovatieve- en kennisintensieve bedrijven) of het karakter van de stad Vlissingen (maritieme bedrijven).

Promotie

De promotie- en acquisitieactiviteiten die zijn gericht op bedrijven buiten de provincie Zeeland, worden uitgevoerd door NV Economische Impuls Zeeland. Havenbedrijf North Sea Port houdt zich bezig met het promoten van Vlissingen-Oost en het aantrekken van bedrijven voor dit grote zeehaventerrein.
De gemeente informeert u graag over het economisch beleid en de instrumenten die zij hierbij inzet.

Heeft deze informatie u geholpen?