Plan van Aanpak Artikel 12

De gemeente Vlissingen bouwt aan een duurzame en kostenbestendige infrastructuur voor het zorgaanbod. Daarmee willen we alle inwoners de zorg en ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Tegelijkertijd willen we dat zodanig organiseren, dat inkomsten en uitgaven in het sociaal domein weer met elkaar in balans komen.

Hoe we dat gaan doen

Om dat te realiseren, hebben we het 'Plan van Aanpak Artikel 12' in gang gezet. Een samenspel van activiteiten en projecten die zich richten op slimmer en kostenbesparend werken. Dat doen we in overleg met het Rijk en de Provincie, maar ook met de uitvoeringsorganisaties in de zorg.
Belangrijk is dat voor ons niet de besparingen een doel op zich zijn. Door een herstel van een gezonde financiële basis, willen wij als gemeente onze inhoudelijke doelen (een kwalitatief uitstekend zorgaanbod) niet alleen overeind kunnen houden maar ook verder vorm kunnen geven.

Artikel 12

Door de grondexploitatieproblematiek heeft de gemeente Vlissingen een aantal jaren geleden een te grote negatieve reserve opgebouwd. We zijn met het Rijk overeengekomen dat wij gebruik kunnen maken van de Artikel 12-regeling.
Binnen deze regeling ziet het Rijk (naast de Provincie) toe op de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente. Ook ontvangen wij jaarlijks steun vanuit het gemeentefonds ter dekking van ontstane tekorten.
Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Verlenging

Er zijn goede afspraken gemaakt met de Rijksoverheid, maar door de grote kostenstijgingen in het sociaal domein is besloten om het huidige Artikel 12-onderzoek te verlengen. Met hierbij de afspraak, dat er verbeteracties worden ingezet binnen en onderzoek wordt gedaan naar het sociaal domein en Werk & Inkomen.
Deze acties zijn ondergebracht in het Plan van Aanpak Artikel 12.