Parkeren, grote voertuigen op de weg

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid. Deze zaken zijn niet alleen geregeld in de Wegenverkeer wetgeving, maar ook in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Mag ik een groot voertuig zomaar op de openbare weg parkeren?

Het is verboden een voertuig met een lengte van meer dan 6 meter (inclusief lading) of een hoogte van 2,4 meter, te parkeren op een aangewezen plaats als:

  • Het schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;
  • Het voertuig te veel plaats inneemt van de beschikbare parkeerruimte.

Het verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

Kan ik ontheffing krijgen?

De gemeente kan u ontheffing verlenen van dit verbod.

Aanvragen

Hoe vraag ik ontheffing aan?

U kunt een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De datum of periode (en eventueel tijdstippen) waarvoor u ontheffing aanvraagt;
  • De plaats waar het object komt te staan;
  • Aard en omvang (afmetingen) van het object;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager.

Kosten

Wat kost een ontheffing?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?