Parkeren, caravans, recreatievoertuigen en aanhangwagens op de weg

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid. Deze zaken zijn niet alleen geregeld in de Wegenverkeer wetgeving, maar ook in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Mag ik een caravan, recreatievoertuig of aanhangwagen zomaar op de openbare weg parkeren?

Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  1. Langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te plaatsen of te hebben;
  2. Op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Kan ik ontheffing krijgen?

De gemeente kan u ontheffing verlenen van het onder 1 genoemde verbod.

Aanvragen

Hoe vraag ik ontheffing aan?

U kunt een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De datum of periode (en eventueel tijdstippen) waarvoor u ontheffing aanvraagt;
  • De plaats waar het object komt te staan;
  • Aard en omvang (afmetingen) van het object;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager.

Kosten

Wat kost een ontheffing?

De aan deze dienst verbonden kosten zijn afhankelijk van tijd en omvang van het voertuig.

Heeft deze informatie u geholpen?