Pand als woning gebruiken

Zonder vergunning van de gemeente is het verboden een bestaand bouwwerk te gebruiken als woning. U kunt hiervoor een vergunning krijgen. Daar stelt de gemeente wel voorwaarden bij. Voorwaarden die passen binnen het Bouwbesluit.
Niet alle bouwwerken zijn geschikt om als woning te gebruiken. De gemeente let bij een aanvraag vooral op technische zaken. Voldoet het pand aan de eisen op het gebied van constructie, brandveiligheid, warmte-isolatie, geluidsisolatie en dergelijke.
Ook kijkt de gemeente naar aspecten die betrekking hebben op:

  • De openbare orde en zedelijkheid;
  • De extra belasting van het pandgebruik;
  • Mogelijke overlast voor andere gebruikers en omwonenden.

Uw aanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan waar de locatie onder valt.

Aanvragen

Hoe dien ik een aanvraag in?

U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een vergunning?

Dit is afhankelijk van het soort aanvraag dat u doet.

Heeft deze informatie u geholpen?