Direct aanvragenAfspraak maken

Een uittreksel uit het register van de Burgerlijke Stand bevat gegevens uit een akte, die bij een bepaalde levensgebeurtenis is opgemaakt. Als u een uittreksel aanvraagt, dient u aan te geven voor welk doel u het uittreksel nodig heeft.
U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding) heeft plaatsgevonden, een uittreksel uit de Burgerlijke Stand krijgen.

In het uittreksel staan de volgende gegevens vermeld over het overlijden van een persoon:

 • De geboortegegevens van de overledene;
 • De datum en het tijdstip van overlijden;
 • De plaats van overlijden;
 • De gegevens van de ouders;
 • De gegevens van de eventuele wettelijke partner(s).

Aanvragen

Hoe kan ik een afschrift aanvragen?

 • Digitaal met uw DigiD;
 • Bij de balie van de gemeente. Neemt u dan de juiste documenten mee, u kunt dan op het afschrift wachten. Maakt u hiervoor een afspraak;
 • U kunt namens uw bedrijf of als organisatie online een afschrift burgerlijke stand aanvragen, met behulp van e-Herkenning.

Zijn er voorwaarden aan het aanvragen van een afschrift overlijdensakte?

 • U kunt een afschrift of uittreksel van een overlijdensakte alleen aanvragen in Vlissingen als de persoon in Vlissingen is overleden.
 • U bent het (klein)kind of de (groot)ouder (dus geen broer of zus);
 • U bent een erfgenaam;
 • U bent de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner;
 • U bent de wettelijk vertegenwoordiger;
 • U heeft de akte nodig voor een gerechtelijke procedure;
 • U heeft de akte nodig voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • U bent gemachtigd door iemand om namens hem of haar een overlijdensakte aan te vragen.

Indien de overlijdensakte langer dan 50 jaar geleden is opgemaakt dan kunt u terecht bij het gemeentearchief.

Benodigdheden:

 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Indien van toepassing: een door de betrokkene afgegeven schriftelijke machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs.

Kosten

Wat kost een afschrift van een overlijdensakte?

De kosten voor een afschrift zijn € 16,60.

Heeft deze informatie u geholpen?