Overlijden, aangifte

Bij overlijden doet de uitvaartverzorger meestal de aangifte.
Wilt u zelf aangifte doen? Dan doet u dat in de gemeente waar de persoon is overleden. De aangifte moet binnen 6 dagen na het overlijden worden gedaan, dit kan door een telefonische afspraak via 14 0118.

Verklaring van overlijden

Om aangifte te doen, heeft u eerst een verklaring van overlijden nodig. Deze krijgt u via uw huisarts of behandelend arts bij overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis. Verder heeft u ook uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) nodig.

Overlijdensakte

Na het doen van de aangifte maakt de gemeente Vlissingen een overlijdensakte op. U ontvangt een uittreksel van de akte. Op dit uittreksel staan gegevens van de overledene. 

  • De gemeente bewaart de originele overlijdensakte. Ook verwerken wij het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP);
  • Bij de aangifte van overlijden wordt in de meeste gevallen tevens het verlof tot begraven of crematie afgegeven.

In bijzondere gevallen maken we ook een akte op betreffende:

  • Rechtsvermoeden van overlijden (bij vermist persoon);
  • Aanvulling van de registers met ontbrekende akte;
  • Levenloos geboren kind.

Aangifte door Uitvaartondernemers

Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, moet dit worden doorgegeven aan de woongemeente in Nederland. Hiervoor is een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Meer informatie over legalisatie leest u op de pagina  buitenlandse (bron) documenten
Op de website van buitenlandse zaken vindt u meer informatie over wat u moet regelen als een naaste in het buitenland overlijdt.

Belastingdienst en andere organisaties

De gemeente licht ook de Belastingdienst in. Op de website van de Belastingdienst vindt u de checklist 'Na een overlijden'. Vul deze lijst in als u wilt weten wat u moet regelen na een overlijden. 

Andere organisaties

De gemeente geeft het overlijden ook door aan Gemeentelijke Belastingen Vlissingen, de Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraar. Ook organisaties als het UWV en het pensioenfonds worden geïnformeerd. 
U moet zelf het overlijden melden aan niet-overheidsinstanties. Denk hierbij aan banken, de woningbouwvereniging en verzekeringsmaatschappijen. U heeft hiervoor het uittreksel van de overlijdensakte nodig.

Wat moet u doen met het identiteitsbewijs?

Heeft de overledene nog een paspoort of identiteitskaart? Dan bent u verplicht deze in te leveren. U maakt hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0118.
Let op: voor sommige zaken heeft u nog een identiteitsbewijs nodig van de overledene. Bijvoorbeeld bij het sluiten van rekeningen. Lever het paspoort of de identiteitskaart pas in als u daarmee klaar bent. U krijgt geen uitnodiging van ons om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.

Heeft deze informatie u geholpen?