Het college van B&W heeft ingestemd met het verzoek van het Rijk, om de leegstaande voormalige Marinekazerne aan de Oosterhavenweg 10 te gebruiken als locatie voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Na afloop van de tijdelijke noodopvang levert het COA de locatie weer leeg op.