Ontheffing RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990)

Op grond van de geldende verkeerswetgeving zijn bepaalde gedragingen in het verkeer verboden. Soms kan het toch nodig zijn om in strijd met deze regels te moeten handelen. Bijvoorbeeld in verband met uit te voeren werkzaamheden. Of om de eigen garage te kunnen bereiken. Ook het op de openbare weg parkeren voor de eigen uitrit is formeel verboden. Maar door de parkeerdruk in een bepaald gebied is het soms toch mogelijk hier voor een ontheffing te krijgen. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing van het verbod verlenen.

Let op:

Ontheffingen voor bijzondere of uitzonderlijke transporten worden verleend door de afdeling Beheer Leefomgeving.

Aanvragen

Wat heb ik nodig om een ontheffing aan te vragen?

  • Geldig kenteken van betreffend voertuig;
  • Verklaring over:
    • reden;
    • datum;
    • tijdstip;
    • plaats.

Heeft deze informatie u geholpen?