Ondertekening contract nieuwbouw accommodatie Stadsbeheer

Dit is een oud bericht.
Van links naar rechts: N. Plasman, R. van Koeveringe, C. Bertijn en A. de Boer

Na vele jaren geduld is het dan nu zover. Een nieuwe accommodatie voor Team Stadsbeheer op bedrijventerrein Souburg langs de A58.
Op 20 september 2023 ondertekenden wethouder C. Bertijn, directeur van Winters bouw & ontwikkeling A. de Boer, bedrijfsleider KWS R. van Koeveringe en commercieel directeur van Terberg Totaal Installaties N. Plasman het contract voor de nieuwbouw. 

Mijlpaal

Na het verlenen van de omgevingsvergunning begin 2023, is afgelopen maanden gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Met de aannemer is gewerkt aan het opstellen van de definitieve tekeningen van de bouwrijpfase, het opstellen van het contract en de prijsonderhandelingen.
De ondertekening met de 3 partijen is weer een mijlpaal voor het nieuwe pand voor Team Stadsbeheer! In oktober van dit jaar wordt de 1e paal geslagen. De oplevering van het pand staat gepland voor oktober 2024.