Ondergrondse containers

In onze gemeente zijn er veel locaties met ondergrondse containers. Deze zijn alleen bedoeld voor omwonenden en werken vaak alleen met een afvalsleutel. Dit is een toegangspas voor de ondergrondse container.

  • U kunt uw afval tussen 7.00 en 22.00 uur in de ondergrondse container storten;
  • U mag geen zakken met afval bij of naast de ondergrondse container plaatsen;
  • In de ondergrondse container mag u geen grofvuil storten.

Melding maken van een volle ondergrondse container

Constateert u dat u uw afval niet in de ondergrondse container kwijt kunt omdat deze vol is? Of omdat er een storing is?
Dan vragen wij u dit te melden via de QR-code die op de container staat. Buiten kantooruren kunt u bellen naar telefoonnummer (06) 12 15 45 64.

Afvalsleutel kwijt?

Als u uw afvalsleutel voor de ondergrondse container kwijt bent, moet u dit doorgeven via telefoonnummer 14 0118. Tegen betaling van € 12,- ontvangt u een nieuwe afvalsleutel.