Omgevingsvergunning, vooroverleg

Heeft u een complex bouwplan wat niet voldoet aan het Bestemmingsplan of de Welstandsnota? Of wilt u meerdere activiteiten aanvragen binnen één omgevingsvergunning? Dan is het vaak handiger eerst vooroverleg te voeren met de gemeente.

Toetsing

Met een vooroverleg vraagt u ons te toetsen aan het Bestemmingsplan en de Welstandsnota. Heeft u een aanvraag waarbij ook een milieuactiviteit een rol speelt? Dan kijken we ook of het mogelijk is u daar een omgevingsvergunning voor te verlenen.
De gemeente zal aan u doorgeven of uw vooroverleg akkoord is, hierna kunt u dan de aanvraag omgevingsvergunning indienen. Is uw vooroverleg niet akkoord dan kan worden gekeken of het plan kan worden aangepast.

Aanvragen

Hoe kan ik een verzoek om vooroverleg indienen?

  • Digitaal via het Omgevingsloket
    Nadat u alle onderdelen in het omgevingsloket heeft ingevuld klikt u bovenin uw scherm op het icoon: 'contact met bevoegd gezag'. (dus niet op indienen!) Zo zorgt u ervoor dat wij uw (bouw)plan behandelen als een vooroverleg.

Wat moet ik meesturen bij een vooroverleg?

Tekeningen (op schaal) met de situatie en, indien van toepassing, belendende gevels of een foto hiervan.

Hoe lang duurt het?

Een vooroverleg is niet gebonden aan termijnen. Wel proberen wij uw vooroverleg zo snel mogelijk te toetsen en u antwoord te geven op de vraag of het kan of niet.

Kosten

Wat kost het vooroverleg?

Het tarief bedraagt € 68,45.

Heeft deze informatie u geholpen?