Wilt u handelsreclame plaatsen?

Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Het kan voorkomen dat u naast de activiteit reclame plaatsen ook de activiteit bouwen zult moeten aanvragen. De activiteit bouwen vraagt u aan wanneer de te plaatsen reclame groter is dan 80 x 96 cm.

Plaatst u handelsreclame op een monument?

Dan heeft u ook een omgevingsvergunning voor een monument nodig.

Aanvragen

Hoe verloopt het aanvragen van een omgevingsvergunning voor reclame plaatsen?

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Stap 1
    U dient uw aanvraag voor het plaatsen van handelsreclame in bij de gemeente, op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisten. Ga hiervoor naar het Omgevingsloket. Hier kunt u digitaal uw aanvraag indienen en vindt u ook welke gegevens u moet aanleveren voor het indienen van uw aanvraag;
  • Stap 2
    Als blijkt dat er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag, zullen wij dat schriftelijk aan u laten weten. Wij zullen daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren;
  • Stap 3
    Wij zullen uw aanvraag beoordelen op basis van de voorschriften uit het bestemmingsplan van uw wijk. Verder toetsen wij aan de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota. Als de reclame erg groot is dan wordt het plan ook nog beoordeeld op constructieve veiligheid.

Bestemmingsplan

Uw plan wordt getoetst aan de voorschriften voor een ‘bouwwerk geen gebouw zijnde’, die staan in het bestemmingsplan van uw wijk. Hierin staan vaak eisen over de maximale hoogte en het maximale oppervlakte van de reclame.

Welstand

Een aanvraag voor het aanbrengen van handelsreclame wordt getoetst aan de welstandsnota, aan het hoofdstuk reclame. In de welstandsnota is onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebieden waarin de reclame geplaatst kan worden, bijvoorbeeld een woongebied of een bedrijventerrein.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een omgevingsvergunning voor reclame?

Het tarief bedraagt € 39,30 verhoogd met € 39,30 per m² reclame.

Heeft deze informatie u geholpen?