Voor sommige activiteiten moet u als bedrijf een milieumelding te doen, of zelfs een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aanvragen. Dit gaat dan over activiteiten binnen uw bedrijf die milieubelastend kunnen zijn. 

Wanneer moet ik een melding doen of vergunning aanvragen?

Afhankelijk van de milieubelasting wordt een bedrijf aangemerkt als:

 • Type A, bijvoorbeeld scholen of kantoren met vrijwel geen milieubelasting;
 • Type B, bedrijven met een beperkte milieubelasting zoals een wasserette of restaurant;
 • Type C, bedrijven met een (potentieel) grote milieubelasting.

Hoe weet ik welk type bedrijf ik heb?

Dit kunt u bepalen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)(externe link).

 • Valt het bedrijf onder type A dan is er geen melding of vergunning nodig;
 • Als het bedrijf onder type B valt bent u verplicht melding te doen bij de gemeente;
 • Type C bedrijven zijn verplicht een omgevingsvergunning bij de gemeente aan te vragen.

Wanneer moet de milieumelding ingediend zijn?

Voordat of gelijk aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld de activiteit bouwen.

Aanvragen

Hoe verloopt het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het milieu?

Leidt de verandering niet tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan al is toegestaan op grond van de geldende vergunning? Dan wordt in de meeste gevallen een voorbereidingsprocedure met een beslistermijn van 8 weken doorlopen.

Zijn er wel andere of grotere gevolgen voor het milieu? Dan volgt de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1
  U dient uw aanvraag voor het veranderen van een milieu-inrichting in bij de gemeente op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisten. Ga hiervoor naar het omgevingsloket(externe link). Hier kunt u digitaal uw aanvraag indienen en ziet u ook welke gegevens u moet aanleveren voor het indienen van uw aanvraag;
 • Stap 2
  Als blijkt dat er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag, zullen wij dat schriftelijk aan u laten weten. Wij zullen daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren;
 • Stap 3
  Er wordt een ontwerpvergunning gemaakt op uw aanvraag. Deze ligt zes weken ter inzage in het stadhuis. Een ieder kan dan zienswijzen indienen. De gemeente zal het belang van de indiener van de zienswijzen dan vergelijken met het belang van de aanvrager en hierna de vergunning verlenen of weigeren.

Kosten

Aan een milieumelding of een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?