Omgevingsvergunning voor kappen

Voor het kappen van een boom kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben. In de Algemene plaatselijke verordening (APV) van Vlissingen staat wanneer u die vergunning nodig hebt.

Stappen

  1. Allereerst controleert u de Hoofdgroenstructuur. Staat de boom binnen een roze vlak op de tekening dan heeft u geen vergunning nodig, tenzij de boom op de Beschermde bomenlijst voorkomt.
    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of via een e-mail naar gemeente@vlissingen.nl;
  2. Staat de boom binnen een groen vlak of in een bomenrij? Dan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

Hoe verloopt het aanvragen van een omgevingsvergunning voor kappen?

  • Stap 1
    U dient uw aanvraag voor het kappen van een boom in bij de gemeente op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisten. Ga hiervoor naar het Omgevingsloket. Hier kunt u digitaal uw aanvraag indienen en vindt u ook welke gegevens u moet aanleveren voor het indienen van uw aanvraag;
  • Stap 2
    Als blijkt dat er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag, zullen wij dat schriftelijk aan u laten weten. Wij zullen daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Wanneer krijg ik geen omgevingsvergunning voor kappen?

Afwijzingsgronden voor uw aanvraag kunnen zijn dat de boom geen hinder oplevert, een markant onderdeel is van een bepaalde straat of onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een omgevingsvergunning voor kappen?

Het tarief bedraagt € 37,80.

Heeft deze informatie u geholpen?