Omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen

Wanneer u niet vergunningvrij mag bouwen heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Deze omgevingsvergunning kunt u digitaal of schriftelijk aanvragen.

Aanvragen

Hoe verloopt het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen?

  • Stap 1
    U dient uw aanvraag voor het bouwplan in bij de gemeente. U doet dit op een standaardformulier volgens de standaard indieningsvereisten. Ga hiervoor naar het Omgevingsloket. Hier kunt u digitaal uw aanvraag indienen en ziet u ook welke gegevens u moet aanleveren voor het indienen van uw aanvraag.
  • Stap 2
    Als blijkt dat er nog stukken ontbreken bij uw aanvraag, zullen wij dat schriftelijk aan u laten weten. Wij zullen daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.
  • Stap 3
    Wij toetsen uw aanvraag aan de voorschriften van het bestemmingsplan van uw wijk. Ten tweede toetsen wij aan de stedenbouwkundige voorschriften uit de bouwverordening en de criteria uit de welstandsnota. Het plan wordt verder getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (bijvoorbeeld brandveiligheid, ventilatie).

Voldoet uw bouwplan niet aan het bestemmingsplan van uw wijk?

Dan wordt onderzocht of er ontheffing mogelijk is. Bij sommige ontheffingsprocedures moet uw plan tot 6 weken ter inzage liggen op het stadhuis. Bij de meeste ontheffingen is dat niet het geval.

Voldoet uw aanvraag aan de eisen van welstand?

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het Ambtelijk Toets Team+. Deze onafhankelijke commissie adviseert het college van de gemeente Vlissingen. Zij kijkt of uw bouwplannen voldoen aan de 'redelijke eisen van welstand' (uw plan wordt getoetst aan de gemeentelijke Welstandsnota) en of er sprake is van 'aantasting van monumentale waarden'. Deze waarden gelden als uw huis of gebouw de status heeft van monument of beschermd stadsgezicht.

Contact

Het Ambtelijk Toets Team+ vergadert wekelijks. Neemt u voor meer informatie contact op met de heer M. Kavsitli. Bereikbaar via e-mail MKavsitli@Vlissingen.nl en telefoonnummer (0118) 48 75 88.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen?

Dit is afhankelijk van de aanvraag.

Heeft deze informatie u geholpen?