In het Activiteitenbesluit staat dat niet meer gebruikte tanks opgeruimd moeten worden. Dit is de taak van de eigenaar. Op het moment van ruiming moet er ook onderzoek worden gedaan naar mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van de opslag. Dit onderzoek moet worden gedaan door een zogenoemd kwalibo erkend adviesbureau (kwalibo staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer). Als er sprake is van verontreiniging van de bodem, moet deze ook geschoond worden. Het opruimen van de ondergrondse tank moet worden gedaan door een saneringsbedrijf. Dit bedrijf moet een zogenoemd KIWA-certificaat hebben. Nadat de tank opgeruimd is, krijgt u een KIWA-certificaat. Een afschrift hiervan is voor de gemeente Vlissingen. Als de ondergrondse tank in gebruik blijft, moet deze gekeurd zijn volgens het Besluit bodemkwaliteit. De resultaten van de uitgevoerde keuringen moeten door de gemeente beoordeeld worden.

Heeft deze informatie u geholpen?