NL-Alert is een alarmmiddel van de overheid voor op de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. 

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht naar de mobiele telefoons in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is.
NL-Alert is gratis en anoniem, uw privacy is gewaarborgd. De berichten worden uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

In welke situaties wordt NL-Alert gebruikt?

NL-Alert wordt ingezet bij levens- of gezondheidsbedreigende situaties. Zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.
Via de website van NL-Alert kunt u uw mobiele telefoon instellen voor ontvangst.

Veiligheidsregio Zeeland

In Zeeland wordt meerdere keren per jaar een NL-Alert ingezet. Op de website van de Veiligheidsregio Zeeland vindt u uitgebreide informatie over de inzet en welke instellingen u nodig heeft op uw mobiele telefoon.