Nieuwe locatie Stadsbeheer Vlissingen

Misschien heeft u het meegekregen via lokale media of heeft u de informatieborden gezien bij de locaties Edisonweg en Vredehoflaan in Vlissingen. Team Stadsbeheer van de gemeente gaat verhuizen. 
Beide locaties worden samengevoegd en krijgen hun plek langs de A58 naast de Citroën garage aan de Marie Curieweg in Ritthem. Op deze webpagina plaatsen wij  regelmatig een update met daarin de meest recente ontwikkelingen.

Update 15 oktober 2021

Zoals u op de bijgevoegde tijdlijn kunt zien, is het ontwerpen van de nieuwe locatie begonnen. Om tot een ontwerp te komen is er een haalbaarheidsstudie opgesteld.  Wat zijn de wensen en behoeften en past dit ook op de voorgestelde locatie? Het uiteindelijke ontwerp zal mogelijk afwijken van het voorbeeld in de haalbaarheidsstudie.