Nederlandse nationaliteit, verkrijgen of afstand doen

Wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen of hiervan juist afstand doen?

Dit kan in bepaalde gevallen door het afleggen van een verklaring bij de gemeente.
Voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit kunt u een 'Optieverklaring' afleggen.
Voor het verlies van de Nederlandse nationaliteit kunt u een 'Verklaring van Afstand' afleggen.
Bij de gemeente kunt u inlichtingen krijgen over de voorwaarden. De gemeente toetst uw afgelegde verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft. Indien uw verklaring leidt tot het wijzigen van de nationaliteit wordt dit aan de hand van de afgelegde verklaring gewijzigd in de administratie van de gemeente (BRP).

Wilt u meer weten?

Kijkt u dan ook op de Website van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst.

Aanvragen

Waar kan ik de verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit afleggen?

Bij de balie in het stadhuis. U moet hiervoor een afspraak maken. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Wat heb ik hiervoor nodig?

Een geldig identiteitsbewijs;

Een geldig bewijs van een andere nationaliteit (bijv. een geldig paspoort).

Kosten

Wat zijn de kosten voor deze verklaring?

  • 1 persoon € 200,00;
  • 2 personen € 342,00;
  • mee-opterend kind € 22,00.

Heeft deze informatie u geholpen?