Natuurgebieden betreden met voertuig of paard

De gemeente kan voor publiek toegankelijke natuurgebieden aanwijzen voor recreatief gebruik. Hierbij kan de gemeente bepalen, dat het niet is toegestaan om dit gebied met een motorvoertuig (brommer, motor of auto) of een paard te betreden. Dit vanwege overlast voor andere recreanten en/of mogelijke schade aan het milieu.
U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor ontheffing op het verbod. Bij het beoordelen van deze ontheffingsaanvraag let de gemeente onder andere ook op de aard, de omvang en het doel van de gewenste activiteit(en).

Aanvragen

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

U kunt bij de gemeente een verzoek tot ontheffing indienen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De reden waarom u een ontheffing aanvraagt;
  • Datum of periode;
  • Het tijdstip;
  • De plaats;
  • Aard van het voertuig (inclusief kenteken);
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager;
  • Naam van de verantwoordelijke instantie.

Kosten

Wat kost de aanvraag van een ontheffing?

De kosten voor een ontheffing bedragen € 36,45.

Heeft deze informatie u geholpen?