Vanaf 1 januari 2024 worden de opties voor het kiezen van een achternaam uitgebreid.
Ouders hebben vanaf dat moment ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beide achternamen voor hun kind. Uiteraard blijft het ook mogelijk te kiezen voor de achternaam van de vader of moeder.

Aangifte

Bij de aangifte van de geboorte van een eerste kind, kunt u zelf bepalen of uw kind de achternaam van de moeder of de vader krijgt. Dit geldt ook bij de erkenning van een eerste kind uit een andere relatie. Dit wordt ‘naamskeuze’ genoemd. Een naamskeuze kunt u alleen bij het eerste kind doen. De voor uw eerste kind vastgestelde naam geldt ook voor ieder volgend kind uit dezelfde relatie.
Na uw keuze maakt de gemeente een akte op van uw naamskeuze. Ook maakt de gemeente een aantekening in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wanneer maak ik een naamskeuze?

U maakt een naamskeuze, als u wilt dat uw kind een andere achternaam krijgt dan de naam die het automatisch krijgt bij de geboorte.

  • Voor kinderen geboren na 1 januari 2016 geldt een overgangsregeling. Voor deze kinderen kunnen ouders een dubbele naam kiezen bij de gemeente. 
    De kosten hiervoor zijn € 75,- voor een eerste kind en € 50,- voor elk volgend kind. De aanpassing kan alleen voor alle kinderen samen gedaan worden.

Er is geen naamskeuze, welke achternaam krijgt het kind?

Het eerste kind dat uit het huwelijk is geboren, krijgt automatisch de geslachtsnaam van de vader. Het erkende eerste kind uit een andere relatie, krijgt de geslachtsnaam van de moeder.

Op welk moment leg ik de naamskeuze voor mijn kind vast?

U legt de naamskeuze vast vóór de geboorte van uw eerste kind (de ouders zijn met elkaar getrouwd), of op het moment van erkenning van het kind.

Hoe kan ik een naamskeuze aanvragen?

U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Dit kan u doen door te bellen naar 14 0118 . Vanuit het buitenland belt u +31 1184 70 00.

Wie moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van naamskeuze?

Bij de afspraak met de gemeente voor de aanvraag van de naamskeuze, moeten de vader en de moeder beiden aanwezig zijn en een geldig legitimatiebewijs overleggen.

Maakt u de naamskeuze pas bij de geboorteaangifte? Ook dan moet de moeder zelf aanwezig zijn. Lukt dat niet?

  • Dan krijgt het kind de naam van de vader als de ouders getrouwd zijn;
  • Dan krijgt het kind de naam van de moeder als de ouders niet getrouwd zijn;
  • Zijn de ouders niet getrouwd? Maar heeft de vader vóór de geboorte het kind erkend? Dan krijgt het kind de naam van de vader als daarvoor bij de erkenning is gekozen.

Bijzonderheden

Ik heb ooit een naamskeuze voor mijn kind gemaakt, maar die wil ik veranderen. Kan dat?

Dit kan alleen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft.

Mijn kind(eren) is/zijn in het buitenland geboren. Daar mocht ik geen naamskeuze maken. Kan dat nu nog?

Dit moet binnen 2 jaar na de geboorte van het kind gebeuren.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een naamskeuze?

Het laten opmaken van een akte van naamskeuze is gratis.

Heeft deze informatie u geholpen?