Monumentencommissie

De Monumentencommissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W over monumentenzorg in Vlissingen. Dit betreft het gemeentelijk monumentenbeleid, maar ook het beoordelen van bouwplannen op aantasting van monumentale waarden. Dit geldt voor panden die de status 'monument' of 'beschermd stadsgezicht' hebben. De leden zijn:

  • Ing. E.C. Marcusse, AvB (voorzitter);
  • Ir. T.C.M. Hoevenaar (lid);
  • H.F.G. Hundertmark, Bouwhistoricus bnb (lid);
  • M.A. Verduijn, lokale deskundig (lid);
  • ir. L. Vukanic (reservelid);
  • ir. M. Overbeeke (secretaris).

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de monumentencommissie zijn op vrijdag vanaf 10.00 uur, eens in de 3 weken. Ze zijn (gedeeltelijk) openbaar.
Als u wilt weten welke plannen behandeld worden of u wilt een vergadering (of gedeelte) bijwonen, dan kunt u de dag voorafgaand contact opnemen met secretaris M. Overbeeke, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 7226 en e-mail MOverbeeke@vlissingen.nl. U kunt bij de secretaris ook de eerdere verslagen opvragen, deze zijn openbaar.