Monument, omgevingsvergunning

Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur of nijverheid. Met een cultuurhistorische waarde, een betekenis voor de wetenschap of de archeologie en artistieke schoonheid.
Voor iedere verandering (verbouw, restauratie, groot onderhoud) aan een monument, moet u als eigenaar bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen. In sommige situaties is subsidie mogelijk als tegemoetkoming in de restauratiekosten.

Welke soorten monumenten zijn er?

Er zijn rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en ‘een beeldbepalend pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht’. De gemeente Vlissingen heeft:

 • Rijksmonumenten.
  Bij een aanvraag tot wijziging kijkt de gemeente, of de wijziging in redelijke mate overeenkomt met de door het Rijk vastgestelde 'aanwezige cultuurhistorische waarden';
 • Beeldbepalende panden.
  Bij een aanvraag tot wijziging kijkt de gemeente, of de wijziging in redelijke mate overeenkomt met de door de gemeente vastgestelde “aanwezige cultuurhistorische waarden”.

Zie voor meer informatie de website www.monumenten.nl.

Aanvragen

Hoe kan ik een verzoek om een omgevingsvergunning indienen?

U kunt het beste digitaal een omgevingsvergunning indienen via het Omgevingsloket. U kunt dit doen met uw DigiD of als u een bedrijf bent, met E-herkenning. Op deze website kunt u ook uw bijlagen uploaden.

Bij de gemeente

Mocht u de aanvraag schriftelijk in willen dienen, dan kunt u het beste persoonlijk langskomen in het stadhuis. Of telefonisch contact opnemen. Het formulier voor een aanvraag om een omgevingsvergunning bestaat namelijk uit 48 bladzijden. De medewerker van de gemeente kan daar de activiteiten uithalen die u niet aanvraagt. 

 • Uw verzoek moet u in 3-voud indienen;
 • Een afspraak hiervoor maakt u via de knop 'Afspraak maken';
 • Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Uw aanvraag moet uit de volgende zaken bestaan:

 • Aanvraagformulier en andere gevraagde formulieren;
 • Tekeningen van de huidige en toekomstige toestand;
 • Relevante principe details;
 • Planmotivatie;
 • Relevante foto's;
 • Bij aanvragen waar ook sprake is van een subsidieaanvraag: een bouwhistorische opname.

Hoe lang duurt het voordat ik de omgevingsvergunning krijg?

Dit is afhankelijk van de aanvraag.

Kosten

Wat zijn de kosten van een omgevingsvergunning?

Dit is afhankelijk van de aanvraag.

Heeft deze informatie u geholpen?