Milieuklachten

Milieumeldpunt

De Milieuklachtentelefoon is bedoeld voor klachten over stank, stof, rook, roet of geluid. Afkomstig van bijvoorbeeld bedrijfs- en landbouwactiviteiten of horecagelegenheden. Bodem- of waterverontreiniging kan eveneens bij dit punt worden gemeld.

  • Het milieuklachtennummer (0118) 41 23 23 is permanent bereikbaar;
  • De Milieuklachtentelefoon is niet bedoeld voor algemene milieuvragen en klachten over bijvoorbeeld het ophalen van huishoudelijk afval. Hiervoor kunt u bij het Serviceteam van de gemeente terecht.

Meldpunt Dubieuze stoffen

Bij het milieumeldpunt is ook het Meldpunt Dubieuze Stoffen ondergebracht. U kunt daar melding doen van vondsten (bijvoorbeeld op het strand of langs de zeedijk) die gevaarlijk zijn voor het milieu of de volksgezondheid. Zoals verdovende middelen, injectiespuiten, olie, munitie en ander oorlogsmateriaal.
De brandweer neemt samen met de gemeente of Rijkswaterstaat actie om de melding te onderzoeken. Indien nodig worden de aangetroffen dubieuze stoffen opgeruimd.

Milieudelicten

Wie getuige is van een milieudelict, kan hiervan melding maken bij het algemene nummer voor milieuklachten. Bij milieudelicten moet worden gedacht aan het dumpen van afval in bermen en sloten, het verbranden van afval, het lozen van olie en dergelijke.

Vliegtuiglawaai

  • Voor overlast van militaire luchtvaart (zoals straaljagers, helikopters en lesvliegtuigen), kunt u rechtstreeks een klacht indienen via telefoonnummer (06) 02 22 60 33;
  • Klachten over vliegverkeer van het vliegveld Midden-Zeeland kunt u melden via telefoonnummer (0113) 67 00 18.

Zwemwater

Voor vragen of klachten over zwemwater in zwembaden of oppervlaktewater, kunt u de Zwemwatertelefoon bellen. Dit is telefoonnummer (0118) 63 19 67, bereibaar tijdens kantooruren. Dit meldpunt is gehuisvest bij de directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland.
Gemelde klachten kunnen helpen de zwemwaterkwaliteit te verbeteren en de veiligheid te vergroten.

Informatie over kwaliteit en veiligheid zwemgelegenheden

De Zwemwatertelefoon dient ook voor actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemgelegenheden. Deze informatie heeft betrekking op het Veerse Meer, het Zoommeer, de Oosterschelde, Westerschelde, Noordzee en zwembaden en sauna’s in Zeeland.
Regelmatige controles zorgen voor actuele en betrouwbare gegevens.

Hinder

Een negatieve invloed van de omgeving op uw gezondheid kan ook bestaan uit hinder.
Ervaart u hinder van bedrijven, instellingen of bedrijfsmatige evenementen in de provincie Zeeland (denk bijvoorbeeld aan geur, geluid of stof)? Neem dan contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland.