Milieubelastende activiteit op locatie

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet omvat wet- en regelgeving over de leefomgeving. Met de invoering van de Omgevingswet is het Activiteitenbesluit en de Wet milieubeheer komen te vervallen.

Omgevingsvergunning

Wilt u een activiteit uitvoeren die mogelijk schade aan de leefomgeving kan veroorzaken? Dan heeft u wellicht een Omgevingsvergunning nodig om moet u een melding maken van de milieubelastende activiteit.

Vergunningencheck

Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningencheck uitvoeren voor de voorgenomen activiteiten. Uit de deze check volgt of een vergunning, melding of informatieplicht geldt. 
Onder de knop 'Maatregelen op maat' ziet u gelijk welke regels voor u gelden en wat u kunt doen om zich aan die regels te houden. U ziet in een handig overzicht onder andere welke maatregelen u moet nemen, hoe vaak en in welke volgorde. U kunt het overzicht ook printen, zodat u het kunt gebruiken als checklist.

Ik wil graag meer weten over milieubelastende activiteiten. Wie kan mij helpen?

Voor meer informatie over milieubeheer kunt u contact opnemen met de gemeente Vlissingen, afdeling Publiekszaken, cluster vergunningen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Kosten

In de legesverordening 2024 leest u welke kosten verbonden zijn aan de aanvraag Omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten. 
Aan een melding of informatieplicht zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?