Milieu, klacht/handhaving

Als u overlast ervaart van een bedrijf of instelling bij u in de buurt, kunt u bij de gemeente een klacht indienen of een melding doen. U kunt dit doen als burger (omwonende, belangengroepering), maar ook als bedrijf of instelling (uit dezelfde straat of buurt).

Wat zijn milieuklachten?

Denkt u dat iemand milieuregels overtreedt? Meldt dit dan bij de gemeente of dien een klacht in. Milieuklachten kunnen gaan over de bodem (vervuiling), lucht (verontreiniging), oppervlaktewater (verontreiniging) en geluid (overlast).

De milieuklachtenlijn is bedoeld voor calamiteiten en spoedeisende overlast/gevaar of milieubedreiging. De gemeente noteert uw klacht, onderzoekt of deze terecht is en probeert een oplossing voor het probleem te vinden. Hierbij kijkt de gemeente ook of handhavingsmaatregelen mogelijk zijn.

Aanvragen

Hoe dien ik een klacht in of maak ik melding van overlast?

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

  • Het liefst telefonisch op het moment dat de overlast zich voordoet.
    Belt u onder kantoortijden met de gemeente via 14 0118.
    Buiten kantoortijd belt u het milieuklachtennummer (0118) 41 23 23;
  • U stuurt een e-mail naar gemeente@vlissingen.nl;
  • U meldt uw klacht persoonlijk bij de balie in het stadhuis.

Heeft u een klacht over huisvuil? Neemt u dan contact op met de afdeling Afvalverwijdering via telefoonnummer (0118) 48 74 30.
Heeft u een klacht over overlast van horecabedrijven of -bezoekers? U kunt ook contact opnemen met de Regiopolitie Zeeland via telefoonnummer (0900) 88 44.
Heeft u (vermoedelijk) gevaarlijke stoffen aangetroffen? Neemt u dan contact op met het Meldpunt Dubieuze Stoffen via telefoonnummer (0118) 43 00 20.
Geeft u altijd zo duidelijk mogelijk aan, over welke plek of bedrijf uw klacht gaat en wat u als overlast ziet of ervaart!

Bijzonderheden

Ik heb last van stank van mest van boeren in mijn buurt. Wat moet ik doen?

De gemeente kan u hier niet bij helpen. De boerenbedrijven hebben toestemming om mest te gebruiken.

Heeft deze informatie u geholpen?