Middelbaar beroepsonderwijs

Regionale opleidingscentra en Agrarische opleidingscentra bieden regulier onderwijs, volwasseneneducatie en de beroepsbegeleidende leerweg, de opvolger van het leerlingwezen. Hier zijn studenten meer dan 60% van de tijd in opleiding bij een werkgever.  

Volwassenenducatie

Basiseducatie (of volwasseneneducatie) is bestemd voor laagopgeleide volwassenen vanaf 18 jaar, die de Nederlandse taal mondeling voldoende beheersen om de lessen te kunnen volgen. Het accent ligt op het inhalen van gemiste kansen in het (onderwijs)verleden van de cursist en opfrissen van weggezakte kennis en vaardigheden. Daarnaast kunnen anderstalige volwassenen vanaf 18 jaar deze Basiseducatie volgen, zowel nieuwkomers als mensen die al langer in Nederland zijn en nog onvoldoende Nederlands beheersen.
Bij veel cursussen ligt de nadruk op Nederlands als 2e taal en introductie in de Nederlandse samenleving. Nieuwkomers dienen een inburgeringsprogramma te volgen.

Scalda

Scalda biedt vanuit 11 kleinschalige vakgerichte colleges in Zeeland (waarvan 3 in Vlissingen) een breed scala van opleidingsmogelijkheden. Zowel middelbare beroepsopleidingen, educatie, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen, bedrijven, instellingen en particulieren. Leerlingbegeleiding, innovatie en productontwikkeling krijgen veel aandacht.   
Scalda ontstond in 1997 door de samenvoeging van de 5 instituten Delta College Zeeland, Oosterschelde College, Zeeland College, Zeeuws Instituut Zorgopleidingen en Christelijke Scholengemeenschap Ter Welle. 

Volwasseneneducatie

Scalda is ook gespecialiseerd in cursussen en opleidingen voor volwassenen. Het betreft mensen die óf (vroeger) weinig of geen voortgezet onderwijs hebben gehad óf om welke oorzaak dan ook hun diploma in het voortgezet onderwijs niet hebben gehaald. Zo biedt Scalda diverse mogelijkheden voor het leren lezen, schrijven en rekenen tot het behalen van het mavo, havo of vwo-diploma.