Vlissingen is een plezierige stad om te wonen. Een van de manieren om dit woonplezier te kunnen garanderen, is een serieuze aanpak van overlast van kamerverhuur. Een eerste aanzet was het oprichten van het Meldpunt kamerverhuur in 2008.

Wat is kamerverhuur?

Er is sprake van kamerverhuur als u kamers in een woning verhuurt. Er is dan sprake van kamerbewoning. Bewoners delen bepaalde voorzieningen met elkaar, bijvoorbeeld keuken, douche en/of het toilet.

Wat is het Meldpunt kamerverhuur?

Bij het Meldpunt kamerverhuur kunt u terecht met klachten over sociale overlast. De klachten moeten gaan over overlast die steeds terugkeert en wordt veroorzaakt door het gedrag van mensen. Bezorgde buurtbewoners kunnen het meldpunt ook inschakelen als ze zich zorgen maken om de fysieke staat van de kamerverhuurpanden, of voor vragen over het vergunningbeleid.

Kan ik een anonieme melding van overlast doen?

U kunt het Meldpunt niet anoniem bellen of mailen. Anders kunnen wij u niet laten weten wat er gebeurt met uw melding. Tevens wordt misbruik van het Meldpunt hiermee voorkomen.
Uw privacy staat voorop. Uw gegevens worden nooit bekend gemaakt bij de persoon of personen over wie u een klacht heeft ingediend.

Melding doen

Hoe kan ik een klacht indienen of overlast melden?

Neemt u contact op met het Meldpunt. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Wilt u de onderstaande vragen zo volledig mogelijk beantwoorden:

  • Waar bestaat de overlast uit?
  • Hoe lang heeft u al overlast?
  • Wanneer heeft u overlast. Bepaalde tijdstippen?
  • Door wie wordt de overlast veroorzaakt?
  • Heeft u de overlast al eens eerder gemeld? En bij wie?
  • Wat wilt u dat er aan de overlast gedaan wordt?
  • Heeft u de persoon die de overlast veroorzaakt, daar al eens op aangesproken?

Na ontvangst neemt het Meldpunt uw klacht in behandeling. U krijgt zo snel mogelijk antwoord, in ieder geval binnen 4 weken na melding.

Bijzonderheden

Moet ik een vergunning hebben voor kamerverhuur?

Ja, u moet in de gemeente Vlissingen een vergunning hebben als u aan meer dan 2 personen kamers wilt gaan verhuren. Dit is geregeld in de Huisvestingsverordening.

Heeft deze informatie u geholpen?