Direct aanvragen

Als u (als burger, bedrijf of instelling) op de markt in Vlissingen een standplaats wilt hebben, dan moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen. Voor vaste standplaatsen wordt gewerkt met een brancheverdeling en een wachtlijst als reeds voorzien is in de maximale bezetting per branche.
Bij vergunningverlening is het belangrijk of er ruimte (een standplaats) beschikbaar is en er volgens de branchelijst verdeling nog ruimte is voor het te verkopen product.
 

Aanvragen

Hoe vraag ik een vergunning voor een marktstandplaats aan?

  • Digitaal met uw DigiD.

Voor informatie over het formulier download u de toelichting standplaatsvergunning.

Kosten

Wat kost een marktstandplaats?

De prijzen voor een marktstandplaats zijn afhankelijk van de lengte c.q. oppervlakte van de gewenste verkoopruimte.

Heeft deze informatie u geholpen?