Verleent u zorg aan een naaste? Weet dan dat u daarin niet alleen hoeft te staan!
Het is fijn om voor een ander te kunnen zorgen. Maar mantelzorg kan ook stress veroorzaken. Zou die verminderen als af en toe een vrijwilliger de zorg van u overneemt? De gemeente kan proberen iemand voor u te regelen of u in contact brengen met andere mantelzorgers, waardoor u het gevoel heeft niet alleen te staan.

Buurtteams Vlissingen

Verzorgt u regelmatig iemand in uw omgeving met een ziekte of een beperking? En kan die persoon daardoor (in sommige gevallen) thuis blijven wonen? Dan geeft u mantelzorg. Misschien heeft u vragen over het zorgen voor een ander, of heeft u juist zelf in uw dagelijks leven extra zorg nodig? Wat uw situatie ook is, Buurtteams Vlissingen kan samen met u kijken wat u zelf kunt doen en waar de buurtteammedewerkers u in kunnen ondersteunen.