Wilt u met een luchtvaartuig opstijgen of landen buiten een luchthaven? Dan is de algemene regel, dat het verboden is op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een luchthaven. In sommige gevallen kan de Provincie Zeeland hier ontheffing van verlenen en mag u een ander terrein gebruiken. De gemeente heeft hierbij een adviserende rol.

Aanvragen

Hoe vraag ik ontheffing aan?

U kunt bij de Provincie Zeeland een schriftelijk verzoek tot ontheffing indienen. De Provincie beslist binnen 4 weken na aanvraag of u ontheffing krijgt. Ontheffing mag alleen verleend worden, als de aanvraag is voorgelegd aan de gemeente waar het terrein in ligt. Als de gemeente akkoord gaat, geeft zij een ‘verklaring van geen bezwaar’ af.

In de aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • Datum;
  • Tijdstip van opstijgen en/of landing;
  • Locatie;
  • Naam van de verantwoordelijke (persoon, bedrijf of instelling);
  • Registratienummer van toestel/type helikopter;
  • Naam van de vliegmaatschappij;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager en contactpersoon.

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?