Gemeenten en provincies zijn verplicht te rapporteren over de luchtkwaliteit binnen hun grondgebied. Het onderdeel 'luchtkwaliteit' moet onderzocht en getoetst worden aan de wettelijke regels en normen. Dit is vooral van belang bij het vaststellen van bestemmingsplannen of het verlenen van milieuvergunningen. Landelijk is gebleken dat vooral de concentraties NO2 (stikstofoxide) en PM10 (fijnstof) van belang zijn.
In de gemeente Vlissingen is tot nu toe nooit een overschrijding van de normen geconstateerd. Dit is vooral te danken aan de gunstige aardrijkskundige ligging en de weerkundige omstandigheden. Tegenwoordig wordt de rapportage landelijk gemaakt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) rapporteert vervolgens aan de Europese Unie (EU).

Luchtkwaliteitskaarten gemeente Vlissingen

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u diverse luchtkwaliteitskaarten van de gemeente Vlissingen. Deze kunt u bekijken in de 'kaartviewer' (zie onderaan de pagina van uw keuze). Hierop zijn onder andere concentraties benzeen, koolstof, stikstofdioxide en fijnstof af te lezen.

Luchtvervuiling door houtrook

Het stoken van hout voor de houtkachel of houthaard kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. De hoeveelheid schadelijke stoffen die vrijkomen is afhankelijk van de manier waarop wordt gestookt.  

Stookadvies

Om overlast te beperken hebben wij een aantal stookadviezen/tips voor u op een rijtje gezet.

 • Stook alléén houtpellets, houtbriketten of schoon droog hakhout. Anders komen nodeloos veel deels giftige gassen vrij in de buitenlucht;
 • De naam 'allesbrander' voor sommige houtkachels is ronduit misleidend: ook deze kachels zijn louter geschikt voor schoon hout;
 • Stook geen sloophout, geïmpregneerd of verduurzaamd hout; geverfd of gebeitst hout; multiplex of spaanplaat; kunststof; huishoudelijk afval (textiel, kunststof en overige afvalmaterialen) of oud papier. Het verbranden van afval als spaanplaat, behandeld hout en oude kranten is bovendien wettelijk verboden;
 • Zorg voor een schone en volledige verbranding door voldoende zuurstoftoevoer en een goede verbrandingstemperatuur;
 • Kies een houtkachel met een passend vermogen, zodat u het vuur niet hoeft te temperen;
 • Kies een kachel met hoog rendement voor een zuinige en schone verbanding met een stuw- of keerschot bovenin de kachel. Dan verbranden schadelijke rookgassen alsnog volledig;
 • Stook alleen hakhout dat 1 of 2 jaar gedroogd is;
 • Zorg voor voldoende toevoer van lucht in de kachel en de uitlaatklep naar de schoorsteen;
 • Ventileer extra als de houtkachel of open haard brandt. Vuur gebruikt veel zuurstof en dus is extra frisse lucht nodig;
 • Laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkende schoorsteenveger;
 • Stook niet bij windstil of mistig weer, de rook blijft dan hinderlijk in de omgeving hangen. Dit om overlast naar de directe omgeving te voorkomen.

Zie voor meer informatie de website van Milieu Centraal.