Leidende principes

Zo werken we in het sociaal domein

De gemeente Vlissingen heeft leidende pricipes vastgesteld, zie de toelichting in het introductiefilmpje.
De leidende principes gaan over het ‘hoe’: hoe we ons werk doen, hoe we afwegingen maken en hoe we daarop aanspreekbaar zijn. Deze leidende principes gelden voor alle interne en externe professionals die werken in het sociaal domein in Vlissingen.

De vastgestelde leidende principes van het sociaal domein zijn:

  • Inwoner aan zet;
  • Oplossing centraal;
  • Gemeente is regisseur en opdrachtgever;
  • Leren door te doen;
  • Integraal werken.

Waarom leidende principes?

Leidende principes zijn vuistregels die richting geven aan het handelen van professionals, zodat je als professional weet dat je de goede dingen doet, op de juiste manier. Het zijn waarden die sturend zijn in de besluitvorming.
Steeds meer gemeenten werken bij de transformatie in het sociaal domein met leidende principes. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gemeentes Utrecht, Ede en Zutphen. En nu dus ook voor de gemeente Vlissingen.

Wat willen we bereiken?

De gemeente Vlissingen werkt aan efficiëntere en effectievere ondersteuning voor de inwoners. Beter afgestemd op de behoeften van de inwoner, dichter bij huis, meer gericht op het versterken van wat de inwoner wél kan en op basis van Positieve Gezondheid.

Heldere afspraken

De gemeente werkt aan een eenvoudige ondersteuningsstructuur met een overzichtelijk aantal partijen, waar zij heldere afspraken mee maakt. Binnen het sociaal domein wordt integraal en ontschot gewerkt en flexibel ingespeeld op de ondersteuningsvraag van onze inwoners. Zo blijft ondersteuning beschikbaar en betaalbaar voor wie dit echt nodig heeft.
Bovenstaande gaat over het ‘wat’, namelijk ons beleid en onze visie. Dit is vastgelegd in de Ontwikkelagenda Sociaal Domein en het Plan van Aanpak Artikel 12. De leidende principes helpen ons bij het realiseren hiervan.

Hoe willen we werken?

Onder begeleiding van Movisie is ons beleid, onze visie en de waarden waaruit we werken vertaald in leidende principes. Dit zijn afspraken over hoe we willen werken. In de infographic worden de leidende principes verder toegelicht

Hoe nu verder?

De leidende principes dragen bij aan de beoogde andere manier van denken en werken. Deze verandering kost tijd. Met het vaststellen van de leidende principes is de eerste stap gezet. In de volgende stap worden ze verder tot uitvoering gebracht.

Onderdeel van onze afspraken

De leidende principes zullen steeds vaker in de praktijk terugkomen, intern én extern. Ze worden onderdeel van onze subsidie- en contractafspraken.
Bij intervisie- en casusbespreking worden leidende principes gebruikt om keuzes te maken. Na een jaar worden de leidende principes geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Nieuwsbrief

In de komende nieuwsbrieven lichten we steeds één leidend principe uit.