Door werkzaamheden aan de Hogeweg, worden in verschillende straten in de Bloemenbuurt geen afvalcontainers geleegd op de vrijdagen. Onze huisvuilwagens kunnen bepaalde straten namelijk niet bereiken.
Bewoners van de Bloemenbuurt voor wie dit geldt, hebben hier een brief over gehad.

Ophaalplekken

De bedoeling is dat u tijdens de werkzaamheden uw afvalcontainer(s) buiten het werkgebied zet, op de daarvoor aangewezen ophaalplekken.

  • Woont u in de Gerard Doulaan? Dan kunt u uw afvalcontainer(s) aanbieden in de Bloemenlaan of Anjelierenlaan;
  • Woont u in de Ferdinand Bollaan, Jan Steenlaan, Frans Halslaan of aan de Hogeweg? Dan kunt u uw afvalcontainer(s) aanbieden in de Anjelierenlaan.

Let op: zorg dat uw container uiterlijk 7 uur ’s morgens op de aangegeven ophaalplekken staat. Anders wordt deze niet geleegd.