Legalisatie/waarmerken handtekening, garantverklaring

Afspraak maken

Een legalisatie van een handtekening betekent dat de gemeente verklaart, dat een handtekening op een bepaald document 'echt' is. De gemeente controleert dan of de handtekening op het document hetzelfde is als de handtekening op een geldig legitimatiebewijs.
De gemeente controleert alleen de echtheid van de handtekening en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het document.

  • De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of formulier;
  • U kunt uw handtekening in elke gemeente in Nederland laten legaliseren. Dit hoeft niet per se in de gemeente waar u woont;
  • Voor het legaliseren van uw handtekening komt u naar een Burgerzaken locatie. U ondertekent het document of formulier in aanwezigheid van de ambtenaar van de gemeente. De ambtenaar vergelijkt de handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs. 
    Let op: de legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of formulier.

Hoe lang is de legalisatie van een handtekening geldig?

In Nederland is de legalisatie van een handtekening over het algemeen 3 maanden geldig. In andere landen gelden andere termijnen.

Garantstelling en/of logiesverstrekking

  • Als u een gast uit het buitenland uitnodigt, is legalisatie van uw handtekening op een speciaal formulier nodig. Dit is een andere procedure;
  • Komt er iemand uit het buitenland bij u logeren? En heeft deze persoon een visum nodig? Dan heeft uw gast een Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig.

Voor wie is het?

U vraagt een garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan in de volgende situaties.

• Uw gast is visumplichtig.
Op de pagina Visum voor Nederland van de Rijksoverheid kunt u checken of uw gast een visum nodig heeft.
• Uw gast kan de kosten van het bezoek van maximaal 90 dagen niet betalen.

Het formulier en meer informatie vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kosten

De kosten bedragen € 5,85.

Heeft deze informatie u geholpen?