Leerplicht voortgezet onderwijs

Iedereen heeft na de basisschool nog een tijd recht op gratis onderwijs. Bovendien bestaat er tot een bepaalde leeftijd een leerplicht voor alle kinderen.
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Een kind is leerplichtig vanaf de 1e dag van de maand dat het 5 jaar wordt, tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden.

Kwalificatieplicht

Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Dit eindigt pas als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 is geworden. Ouders en (na hun 18e verjaardag) leerlingen zijn op dat moment verplicht om lesgeld te betalen.
Tot de 21ste verjaardag van hun kind, blijven ouders financieel voor hem/haar verantwoordelijk.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website LereninZeeland.nl.