Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht houdt in, dat kinderen verplicht naar school moeten vanaf 5 jaar. Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school. U moet er ook voor zorgen dat uw kind naar school gaat op de voorgeschreven tijden.
Leerplichtige kinderen moeten naar school tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna geldt voor een schooljaar gedeeltelijke leerplicht. In die situatie is onderwijs beperkt tot één dag in de week, eventueel gecombineerd met werk.
De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. In uitzonderlijke gevallen (op medische gronden) kan de gemeente na verklaring van arts of psycholoog, vrijstelling verlenen.

Is mijn kind leerplichtig?

 • Leerlingen van 4 jaar zijn niet leerplichtig.
  De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht. Ook niet als ze zijn ingeschreven op een basisschool. U bent niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. Het is wel verstandig contact op te nemen met de school als u uw kind een dag thuis wilt houden;
 • Leerplicht begint vanaf 5 jaar.
  Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Wordt uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar? Dan moet het op 1 november van dat jaar verplicht naar school;
 • Volledige leerplicht tot 16 jaar.
  De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Wordt uw kind bijvoorbeeld in februari 16 jaar? Dan moet uw kind het schooljaar afmaken. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger.

Wat is een leerplichtambtenaar?

Dit is een medewerker van de gemeente met speciale taken op onderwijsgebied. Leerplichtambtenaren controleren of iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet:

 • Ze geven voorlichting en advies;
 • Ze zorgen voor begeleiding en bemiddeling als er problemen zijn tussen leerling, ouders en school. Of bij het plaatsen van kinderen of jongeren die uitvallen, of dreigen uit te vallen.

De gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg werken op het gebied van de leerplicht samen. Voor vragen of het indienen van een verzoek, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Middelburg.

Kijkt u ook voor informatie op de website lereninzeeland.

Heeft deze informatie u geholpen?