Leerplicht basisonderwijs

Is mijn kind verplicht om naar school te gaan?

Een kind van 4 is nog niet leerplichtig.Het is echter in Nederland gebruikelijk en ook wenselijk, dat uw kind al met 4 jaar naar school gaat. Als uw kind 5 jaar wordt is het geen zaak meer van mogen, maar van moeten.
De 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag is ieder kind in Nederland verplicht om naar school te gaan. U mag uw kind dan 5 uur (of in speciale gevallen 10 uur per week) thuishouden.

Schoolbestuur beslist

Het schoolbestuur beslist of uw kind wordt toegelaten. Schoolbesturen van bijzondere scholen mogen uw kind weigeren als u de godsdienstige of levensbeschouwlijke richting van de school niet erkent. Ze mogen uw kind niet weigeren als er binnen redelijke afstand van de school geen openbare school is.

Kan een school mijn kind weigeren?

Basisscholen kunnen uw kind ook weigeren omdat ze 'vol' zijn. Uw kind wordt dan niet afgewezen maar later toegelaten. Als een openbare basisschool 'vol' is, moet de gemeente aangeven op welke openbare basisschool wel plaats is.
Als uw kind wordt geweigerd, is het schoolbestuur verplicht schriftelijk aan u uit te leggen waarom. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Kan ik extra vrij krijgen voor mijn kind?

Scholen moeten uw kind de dagen vrij geven waarop het vanwege uw geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of begrafenis.

Wordt er op de leerplicht gecontroleerd?

Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. Het is het beste als u dat meteen dezelfde dag nog meldt. De school moet immers weten waarom uw kind niet aanwezig is. De gemeente let erop dat u zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld: de leerplichtambtenaren. Soms mag de directeur geen toestemming geven voor afwezigheid van uw kind. Dat moet de leerplichtambtenaar dan doen.
Natuurlijk let de school er dagelijks op dat uw kind niet zonder duidelijke reden van school wegblijft. Daarom is het van groot belang dat u de school waarschuwt als er iets bijzonders aan de hand is. Het is ook verstandig dat u al bij de kennismaking met de school vraagt hoe de school omgaat met de regels.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website LereninZeeland.nl.