Landbouwgrond, pacht, koop, huur

Agrarische bedrijven kunnen gemeentelijke grond met een agrarische bestemming bij de gemeente Vlissingen pachten, huren of kopen. De gemeente stelt wel specifieke voorwaarden aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

Beschikbare landbouwgrond

De gemeente Vlissingen heeft op dit moment geen vrije landbouwgronden beschikbaar. Als deze beschikbaar komen, melden wij dit op onze website.

Heeft deze informatie u geholpen?