Kwalificatieplicht

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder en ga je een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, dan heb je de onderwijskaart nodig om je op school in te schrijven. Ook als je stage gaat lopen.

Waar moet ik de onderwijskaart inleveren?

Je moet de onderwijskaart op school inleveren. Wil je zeker weten dat je wordt ingeschreven, dan moet je de kaart zo snel mogelijk inleveren. Bij voorkeur voor de zomervakantie, maar in ieder geval op de dag dat de lessen beginnen.
Als je je later wilt inschrijven, neem dan contact op met de school. Ook als je in termijnen wilt betalen, is het belangrijk dat je de onderwijskaart vóór 20 september inlevert.

Wie betaalt lesgeld?

Voor iedereen die op 31 juli 16 is en zich op school inschrijft met een onderwijskaart, moet lesgeld worden betaald. In sommige gevallen moet jij het lesgeld zelf betalen, dan ben jij de lesgeldplichtige. In andere gevallen betalen je ouders of voogd het lesgeld, en zijn zij dus lesgeldplichtig.

Wie is lesgeldplichtig?

Je bent lesgeldplichtig als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Op 1 augustus ben je 18 of ouder;
  • Op het moment van inschrijving ben je 18 of ouder;
  • Je bent getrouwd (geweest).

In alle andere gevallen is één van je ouders of je voogd de lesgeldplichtige.

Tegemoetkoming studiekosten

Als je gaat studeren komt al snel de vraag hoe je de studie gaat financieren. Daarvoor biedt de studiefinanciering van de overheid verschillende mogelijkheden. Zie voor meer informatie de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).