Vindt u dat u door een medewerker niet goed bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Op deze pagina leest u hoe dit werkt. En wat u van ons kunt verwachten. We leggen ook uit waarover u wél een klacht kunt indienen en waarover niet.

We gaan eerst in gesprek

Wij willen graag iedere vraag zo goed mogelijk afhandelen. Kwaliteit en klantvriendelijkheid vinden wij belangrijk. Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Misschien komen we samen tot een oplossing. U dient dan nog geen klacht in.
Komen we in het gesprek niet tot een oplossing? Dan kunt u alsnog een officiële klacht indienen.

Wat is een klacht?

Een klacht gaat over de manier waarop iemand zich heeft gedragen tijdens het contact met u. Dit kan een medewerker zijn of een bestuursorgaan. Bijvoorbeeld het college van burgemeester of wethouders.
Heeft u een klacht over een leverancier van zorg of hulpmiddelen? Deze klacht dient u in bij de leverancier.

Voorbeelden van onjuist gedrag

 • Onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen;
 • Onjuiste of onvolledige manier waarop informatie wordt verstrekt;
 • Niet nakomen van gemaakte afspraken of toezeggingen;
 • Niet binnen een redelijke termijn beantwoorden van brieven;
 • Niet bereid zijn om gemaakte fouten te herstellen.

Wat is geen klacht?

Klachten gaan over hoe u behandeld bent. U kunt geen klacht indienen over inhoudelijke besluiten waar u het niet mee eens bent. Onderstaande voorbeelden vallen niet onder de klachtenregeling.

 • Bent u het inhoudelijk niet eens met een besluit over uw aanvraag? U kunt dan een bezwaar indienen. Bijvoorbeeld wanneer uw aanvraag voor Huishoudelijke hulp wordt afgewezen. U kunt dan geen klacht indienen, wel een bezwaarschrift.
 • U kunt geen klacht indienen over beleidsbeslissingen, zoals de inhoud van een gemeentelijke verordening. Dit is een politiek besluit.

Wat staat er (minimaal) in uw klacht?

Zorg dat onderstaande punten in de klacht staan vermeld. Anders kunnen we uw klacht niet in behandeling nemen.

 • De persoon tegen wie u een klacht indient (en hoe deze persoon u heeft behandeld);
 • Een duidelijke omschrijving van uw klacht;
 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent);
 • Datum;
 • Uw handtekening.

Klacht indienen

U kunt uw klacht indienen door een brief of e-mail te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen.

 • E-mailadres: gemeente@vlissingen.nl;
 • Stuur uw brief naar: Gemeente Vlissingen, Ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging per brief of e-mail.

Hoe behandelen wij u klacht?

 • Als u een klacht indient over een medewerker, dan wordt uw klacht door een andere medewerker behandeld;
 • De medewerker die uw klacht in behandeling heeft, probeert in goed overleg tot een oplossing te komen;
 • De gemeente handelt uw klacht binnen 6 tot 10 weken af. Dit hangt af van uw situatie;
 • U ontvangt de beslissing op uw klacht schriftelijk. In deze brief staat uitgelegd waarom het besluit op deze manier is genomen.

Wat als u niet tevreden bent met de uitkomst?

Bent u van mening dat de gemeente uw klacht niet op tijd of niet naar tevredenheid heeft afgehandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen, zie de contactpagina.