Kinderopvang en peutergroep

Met 'kinderopvang' worden vooral de formele vormen van opvang aangeduid, waarvoor betaald moet worden. U kunt hiervoor onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming ontvangen. De informele vormen (gratis opvang door opa/oma/buurvrouw) en peutergroepen vallen er meestal buiten.
Zie voor meer informatie de website van Kinderopvang Walcheren.

Tegemoetkoming vanuit het Rijk

Vanaf 1 januari 2005 geldt het huidige systeem van de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat ouders, werkgevers en overheid samen de kosten van kinderopvang dragen. Als u de zorg voor kinderen met werken combineert, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze overheidsbijdrage moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Toezicht

Op grond van Wet kinderopvang is de gemeente belast met het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD inspecteert de geregistreerde kindercentra op aspecten als 'Gezondheid', 'Veiligheid', 'Personeel', 'Accommodatie en inrichting' en 'Pedagogisch beleid'.
Als overtredingen worden geconstateerd, adviseert de GGD Zeeland de gemeente om handhavend op te treden. Als basis voor handhaving hanteren wij het 'Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Landelijk Register Kinderopvang

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u de inspectierapporten per kindcentrum vanaf 2010. Ook geeft dit register een overzicht van aangeboden kinderopvang en peutergroepen in Vlissingen.

Peutergroep

Peutergroepen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. De opvang van peuters is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Een peutergroep valt niet onder de onderwijswet.
Op Walcheren is Stichting Kinderopvang Walcheren (KOW) actief. Deze stichting biedt verschillende vormen van opvang aan.