De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang en de handhaving daarvan. De GGD voert dat toezicht uit. Zij inspecteren of de locaties aan de kwaliteitseisen voldoen. De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de volgende regelgeving:

  • Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
  • Besluit registratie kinderopvang;
  • Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen;
  • Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen;
  • Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang.

Aanvragen

Hoe start ik een nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolseopvang locatie, gastouderbureau of gastoudervoorziening?

U dient hiervoor een aanvraag te doen bij de gemeente, middels het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kunt u vinden op de website van rijksoverheid. Indien de aanvraag volledig is, geeft de gemeente  de GGD opdracht voor het uitvoeren van een inspectie. Voor het besluit op de aanvraag laat het college van burgemeester en wethouders zich adviseren door de GGD. Bij een positief besluit, wordt de locatie opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en mag de exploitatie van start gaan met ingang van de datum die in het besluit van het college staat. Het besluit wordt binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag verzonden.

Kosten

Wat kost registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?