In juli of augustus is het jaarlijks een aantal dagen kermis in Vlissingen. Deze kermis is één van de grootste in Zeeland.
Standplaatsen op kermissen kunnen op 3 manieren worden toegewezen:

  • Openbare verpachting. Kermisexploitanten leveren de aanbiedingen in een gesloten envelop in bij de gemeente. Na het sluiten van de inlevertermijn worden de aanbiedingen in het openbaar voorgelezen;
  • Gesloten verpachting. De aanbiedingen worden niet voorgelezen;
  • Onderhandse verpachting (er is geen inschrijving).

Welk systeem hanteert de gemeente Vlissingen?

De gemeente kent een systeem van openbare verpachting.
In december plaatst de gemeente een advertentie in de bladen van de kermisbonden. Exploitanten worden daarin uitgenodigd om in te schrijven.

Aanvragen

Hoe schrijf ik in?

In de advertentie die de gemeente Vlissingen in december in de bladen van de kermisbonden plaatst, staat hoe en wanneer u kunt inschrijven.  Aan de vergunning kunnen specifieke voorwaarden zijn verbonden.

  • Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina;
  • U kunt ook de officiële inschrijfformulieren van de kermisbonden gebruiken.

U kunt inschrijven als u bij de gemeente de vragen op het inschrijfformulier duidelijk beantwoordt.

Kosten

Welke kosten zijn gemoeid met een inschrijving?

Dit is afhankelijk van de aanbieding die u als exploitant doet.

Heeft deze informatie u geholpen?