Kabels en leidingen leggen

Op grond van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) heeft de gemeente Vlissingen regels over de ondergrondse infrastructuur vastgesteld. Dit betreft voorwaarden op het gebied van de voorbereiding en uitvoering bij het ontwerp, aanleg, onderhoud, verlegging en verwijdering van kabels en leidingen en het medegebruik van voorzieningen.

Handboek

Het voor dit doel samengestelde Handboek kabels en leidingen 2024 geldt in de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. Het is van toepassing in alle gevallen waarin de gemeente op grond van een vergunning of instemmingsbesluit, toestemming verleent voor werkzaamheden aan of ten behoeve van kabels en/of leidingen. U dient voor deze werkzaamheden dus voorafgaand een vergunning aan te vragen.

Heeft deze informatie u geholpen?