Jeugdreclassering en bescherming

Jeugdreclassering valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Heeft een jongere iets gedaan dat strafbaar is? Dan kan een proces-verbaal volgen van de politie of van de leerplichtambtenaar. De straf kan zijn: een werkstraf of jeugdreclassering.
Jeugdreclassering wordt vergoed via de Jeugdwet.

Wat is jeugdreclassering?

Jeugdreclassering begeleidt jongeren tussen de 12 en 23 jaar die een proces-verbaal hebben gehad. De bedoeling is om ze op het rechte pad te brengen en te houden. Alleen kinderrechters, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering verplichten.

Wat houdt de begeleiding in?

De begeleiding wordt uitgevoerd door een gecertificeerde hulpverleningsorganisatie. De hulpverlener heeft ervaring met zwaardere gedragsproblematiek. De begeleiding richt zich op het voorkomen van nieuwe fouten.
De ernst van de problemen bepaalt het type behandeling. Bijvoorbeeld:

  • Training;
  • Hulp van een jongerencoach;
  • Behandeling via Jeugd-ggz;
  • Een combinatie van verschillende methodieken.